Ege Test Center

CE İşaretinin İşlevi ve Ürün Kapsamı

Avrupa Birliği tarafından ticari ürünleri için satış izni isteyen ticari işletmelerden talep edilen CE belgelendirme protokolleri, satışa çıkartılacak ürünün güvenlik ve uyumluluk gibi kriterler açısından kabul edilebilecek asgari seviyeyi karşılayıp karşılamadığıyla ilişkilidir. İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeyeceği, kullanımdaki diğer ürün ve sistemlerle sorunsuz çalışacağı yani uyumlu olduğunu gösteren CE belgesi olmaksızın ürünün serbest dolaşım hakkından faydalanarak AB üyesi ülkelerde satış için izin alması mümkün değildir. Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından belirlenen ürünleri kapsayan, ürünün kullanım alanı ve niteliklerine göre farklı gerekliliklerin karşılanması istenen CE sertifikası onay süreci tamamen başvuru yapılan ürünle ilgili bir inceleme sürecidir; firmanın tüzel kişiliğiyle değil.

Ticari ürünlerin kullanım güvenliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hâlihazırda satışta, kullanımda olan; ürün, sistem ve donanımlarla alakalı bir kavram olan CE işaretleme protokollerinden ülkemizde CE sertifikası veya belgesi şeklinde bahsedilmesi bu standardizasyon işlemlerinin firmalarla ilgili olduğunun düşünülmesine neden olabiliyor. Firmanın sahip olduktan sonra üretimini veya ihracatını gerçekleştirdiği tüm ürünlerin üzerinde kullanabileceği bir onay sertifikası olmayan CE işareti aksine ürüne özel verilir ve bu sebeple onay sürecinde başvurusu yapılan ürünle ilgili oldukça geniş kapsamlı testler uygulanır. Firmamız CE belgesi almak üzere yapılan başvurularda ürünlerin nitelik ve kullanım sahalarına göre gerekli olan LVD ve EMC testleri dâhil, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bilimsel testlerin gerçekleştirilmesi konusunda da tüm ticari işletmelere profesyonel çözümler sunmaktadır.

Firmaların ürettiği ürünleri AB üyesi ülkelere satmak için başvuruda bulunduğu CE belgesi aslında ülkemiz de uyum sürecine dâhil olduğundan, özel kapsamlı ve kamuya ait ihalelerde bile firmanın tercih edilmesine neden olabilen ve bunun için iç pazara hitap eden firmaları da ilgilendiren bir uluslararası standardizasyondur. Bu sebeple ülkemizdeki tüm üreticilerin bu uluslararası standartlarla uyumlu ürünler geliştirmekle yakından ilgilenmesi, üretimden sonra başvuru sonucuna göre strateji belirleyerek riske girmek yerine ilk aşamadan itibaren sunduğumuz kurumsal düzeydeki danışmanlık ve test hizmetlerinden yararlanması önerilir. CE belgelendirme süreçleri, başvurularla ilgili mevzuatlar, yaptığımız laboratuvar testleri ve diğer merak ettiğiniz konularda bizimle dilediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz.

ce belgesi

CE Belgesi Onayı Süreci ve Maliyet

Üretim amacına uygun kullanılması durumunda ürünün insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyeceğini gösteren CE işareti aynı zamanda aynı ortamda kullanılan diğer ürünlerle, donanım ve cihazlarla sorunsuz, uyum içinde çalışacağına da gösterir. Avrupa Birliği tarafından satış için ön koşul olarak CE işaretiyle tanımlanan standartların karşılanması istendiği ve ülkemizin de Avrupa Birliği uyum süreci devam ettiği için CE belgesiyle tanımlanan bu standartlar ülkemizde üretim yapan firmaları da yakından ilgilendirir. CE belgesi almak için gerekenler hakkında araştırma yapan firmaların sadece Avrupa Birliği’ne ihracat yapma gayesinde olan işletmeler olduğu düşünülse de, ülkemizdeki özel kapsamlı ya da kamu ihalelerinde dahi ürünlerin CE işaretine sahip olması tercih sebebi haline gelmiştir.

İnsan sağlığının ve doğayla uyumlu kullanım gibi hayati öneme sahip hususlarda pazara sokulmak istenen ürünün, niteliksel yönden kabul edilebilir en düşük güvenlik ve uyumluluk seviyesini belirleyen CE işaretleme standardının karşılanamaması; ürünün kullanım güvenliğinin olmadığı ve bu sebeple satışına da izin verilmeyeceği anlamına gelir. Firmaların tasarım aşamasından itibaren CE belgesi alma maliyeti ile ilgili hesaplamalarında üretimden sonra yapılacak başvuruların sonuçlarına göre strateji geliştirmek yerine, planlamalarını en baştan istenen gereklilikleri karşılayacak şekilde üretim yapacak biçimde yapması en akıllıcası olacaktır. Başvuru sonucuna göre tavır sergilenmesi ve beklenen onayın alınamaması durumunda CE belgesi alma maliyeti, ürünün niteliklerine dair özelliklerin tasarımdan üretime sıfırdan planlamasını gerekeceği için çok daha yüksek olacaktır.

Zaman kaybının önlenmesinin yanı sıra onay alamadığı için üretim sürecinin sıfırdan başlatılmasından kaynaklı yüksek maliyetten de kurtulmanız için danışmanlık hizmetleri sunan firmamız, CE belgesi almak için gerekenler ve mevzuatlar hakkında rehberlik yapmanın yanı sıra LVD ve EMC gibi ürünlerin özelliklerinin belirlenmesine ilişkin laboratuvar testlerinizi de yapmaktadır. Uzman ekibimiz başvurunun ilk aşamasından itibaren tüm süreçlere dair sizleri detaylıca bilgilendirir, laboratuvar ortamında yapılan bilimsel incelemeler ve istenen testlerin sonuçlarını sizinle eşzamanlı olarak paylaşarak onay sürecinin ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Ege Test Center

CE İşareti Kullanım Hakları ve Başvuru Maliyeti

Avrupa Birliği tarafından satış izni verilmesi için kabul edilebilir en düşük üretim güvenliği seviyesini ifade eden CE standartları aynı zamanda satışa sunulmak istenen ürünün kullanımdaki diğer ürün, sistem ve donanımlarla uyumlu çalışacak özelliklere sahip olduğunu da gösterir. Avrupa Standardizasyon Komitesince belirlenen protokoller doğrultusunda gerekli testlerin yapılması ve mevzuatlarda tanımlanan evrakların hazırlığı konusunda üreticilere yardımcı olan kuruluşlarsa uluslararası akreditasyonunu tamamlamış işletmeler olarak CE işareti kullanım haklarına ilişkin başvuruları yapar. Bu yetkili kuruluşların talep ettiği CE belgesi ücretleri ise üreticinin başvuruda bulunduğu ürününün hangi sınıfa dâhil olduğu ve dolayısıyla onay için hangi incelemelerin yapılmasının istendiğine göre değişir.

Avrupa Birliği’ndeki serbest dolaşım haklarından faydalanarak ürününü tüm birlik üyesi ülkelerde pazara sokmak isteyen üreticilerin CE belgesi alması; ürettiği ürünün insan, çevre ve diğer canlılara zararlı olmadığını ispatlaması demektir. Üreticiler genellikle yetkili firmaların talep edeceği CE belgesi fiyatları hakkında araştırma yapmasına karşın aslında ülkemizin de uyum sürecine dâhil olduğu, bugün pek çok özel kapsamlı ve kamu ihalesinde dahi ürünlerde CE işaretleme standartlarına uyumun tercih sebebi olduğunu unutmaması ve üretimini bu standartlara endekslemek üzerine araştırma yapması gerekiyor. Yakın gelecekte CE işareti taşıması gereken ürünlerin kapsamı daha da genişletilerek, tüm ürünlerin bu üretim güvenliği ve uyumluluk standartlarını karşılaması istenebilir. AB ülkelerinde ihracat yapmak isteyenler içinse zaten CE işaretleme standartlarını karşılamak tercihe bağlı değildir.

Üretilen ürüne verilen, firmanın tüzel kişiliğiyle alakalı olmayan CE belgesi üretilen ürünlerin niteliklerine ve kullanım alanlarına bağlı olarak her bir ürün için ayrıca başvuru yapılmasını gerektirebilir. Bu gibi durumları önceden planlayarak CE belgesi fiyatları ve başvurunun genel maliyetine ilişkin harcamaların asgari düzeyde tutulması, firma sahipleri için ekonomik açıdan en avantajlı karar olacaktır. Firmamız danışmanlık konusunda cazip fiyat seçenekleri sunmanın yanı sıra CE belgesi başvurularınızın kısa sürede, hiçbir pürüz çıkmaksızın tamamlanmasını sağlar ve ürününüzün CE işareti kullanım hakkını almasını sağlayacak gerekli düzenlemeler konusunda rehberlik yapar. CE belgesi ücretleri, teknik dosya hazırlığı ve başvuru sürecine dair sorularınız için iletişime geçmeniz yeterli.

Ege Test Center

AB Pazarına Girmenin Yolu CE Belgesinden Geçiyor

Avrupa Birliği’nde satışa sunulacak ürünlerin insana, çevreye, diğer canlılara, aynı ortamda beraber kullanılan diğer ürün ve donanımlara zarar vermeden uyumlu ve güvenilir bir biçimde kullanılabileceğini gösteren CE işareti bu bağlamda ticari mal ve ürünlerin serbest dolaşımına dair izinleri almanın da en temel şartıdır. CE işareti standartları ürünün satışına izin verilmesi için istenen en düşük güvenlik seviyesini gösterir ve bu bağlamda işaretin, muadil ürünleri kalite yönünden birbirinden ayırdığını söylemek mümkün değildir. Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN tarafından belirlenen mevzuatların kapsamına dâhil olan ürünlerin CE belgesi onayı almadan Avrupa Birliği’nde satışına izin verilmez, dolayısıyla üye ülkelerde satılan muadil ürünlerin tamamında bu işaret bulunduğu için CE işaretinin, ticari mal ve ürünleri kalite yönünden birbirinden ayırdığını söylemek mümkün değildir.

Ülkemiz Avrupa Birliği Uyum Yasaları ile belli alanlarda yasal mevzuatlarda değişikliğe gitmiş ve böylece belirli ürün gruplarında CE işaretleme, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde geçerli olduğu gibi zaruri hale gelmiştir. Üretim mallarını birliğe pazarlamak isteyen ticari işletmeler içinse ilgili ürünün CE işaretleme kapsamında olması halinde, firmanın ihracat için CE belgesi onayı almaktan başka seçeneği bulunmamaktadır. Zamanla CE işaretleme zorunluluğunun kapsamı daha da genişleyerek, çok daha fazla sınıfı kapsayacağı için bugünden tüm üretici ve ihracatçı firmaların CE belgelendirme standartlarına uyumlu üretime geçmesinde yarar var. Bu uyum sürecinin mevzuatlarda belirtilen hususlara dikkat edilerek, yasal düzenlemelere harfiyen uygun biçimde yapılması için danışmanlık hizmetleri sunan şirketimiz firmanızın dilediği ürünlerde kısa sürede ve sorun yaşamaksızın CE belgesi onayı almasını sağlar.

Alçak gerilim cihazlarından asansörlere, tıbbi cihazlardan basınçlı kaplara, dondurucu ve sıcak su kazanlarından gazla çalışan aletlere, inşaat malzemelerinden makinelere kadar oldukça geniş bir kapsama sahip olan CE belgelendirme prosedürleriyle ilgili her türlü konuda uzman ekibimize danışabilir, başvuru sürecinin mevzuatlara uygun şekilde tamamlanacağından emin olmak için kurumsal çözüm ortaklığımızdan yararlanabilirsiniz. Bu standartların karşılanması kamu ve özel kapsamlı ihalelerde de tercih sebebi olduğundan, iç pazara ilişkin ticari hedefleri olan işletmelerin de CE belgesi standartları kapsamında üretim yapması önemlidir.

Ce Belgesi

İhracat Ürünlerinizin CE Standartlarına Uyumu

Avrupa Birliği’ne ihracatta karşılanması istenen en temel yükümlülüklerden biri olan CE standardizasyonu; asansörden oyuncağa, inşaat malzemelerinden alçak gerilim cihazlarına, tıbbi malzemelerden makine ve basınçlı kaplara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesini ilgilendirir. Tüm bu geniş içerikli, farklı kullanım alanında hitap eden ve birbirinden bir hayli farklı niteliklere sahip olan ticari ürünlerin AB bünyesine dâhil edilmesi, ürünün kabul edilebilir en düşük güvenlik ve uyumluluk seviyesi olan CE standartlarını karşılamasına bağlıdır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Avrupa Standardizasyon Komitesi yani kısaca CEN tarafından şartları belirlenen CE işaretleme protokolleri deneyimsiz işletme sahipleri için karmaşık görünebilir. CE belgesi başvurusu sürecinde bu karışıklıkları ortadan kaldıran firmamızsa yasal mevzuatlar doğrultusunda başvuru sürecinin, üretici işletme lehine tamamlanacak şekilde yürütülmesi konusunda danışmanlık ve rehberlik yapar. Deneyimli ve mevzuatların harfiyen uygulanması, CE belgesi başvuru sürecinin asgari sürede ve sorunsuz tamamlanmasını sağlayacak uzmanlıktaki ekibimiz sayesinde ticari işletmeler için CE belgesi almak basit bir işe dönüşür. Mühendislik ekibimiz gerekli tüm dokümanlarla ilgili ön çalışmayı kısa sürede tamamladıktan sonra sizi bilgilendirir ve koordinasyonlu bir şekilde çalışarak, ihtiyaç olması durumunda eksikliklerin ne şekilde giderileceği hakkında danışmanlık yapar. Yapılan tüm bilimsel araştırma ve mevzuatlara ilişkin çalışmaların birleştirildiği teknik dosya CEN tarafından onay almış yani uluslararası akreditasyonunu tamamlamış olan kuruluşumuz tarafından kısa sürede CE belgesi almanızı sağlayacak şekilde başvurunuz yapılır.

Başvuruda bulunan ticari işletmenin yasal statüsüne dair bilgilerin yer aldığı resmi evrakların yanı sıra yetkili veya temsil hakkına sahip kişilerin imza sirkülerinin de eklendiği başvuru dosyasında ayrıca üretici ve başvuruyu yapan firmanın farklı olması durumunda firmalar arasında yapılan anlaşmanın metni de bulunur. Dokümanlarla ilgili kayıtların oluşturulması, sistem dokümanlarının hazırlanması, ürünlerle ilgili istenen deney ve incelemelerin (LVD testi, EMC testi vs.) laboratuvar ortamında yapılması, belgelendirme tetkiklerinin yapılması gibi her konuda sizlere yardımcı oluyor ve sorun yaşamadan CE onayı almanızı sağlıyoruz. CE işaretleme protokolleri ve başvurular hakkında tüm sorularınız için bize ulaşmanız yeterli.