Ce Belgeleri

CE Belgesi Hangi Firmalar İçin Gerekli?

Kendi standardizasyon poliktikaları uygulayarak birliğe dâhil olan ülkelerdeki üretimi ilgilendiren mevzuatlardaki şartların farklılıklarını ortadan kaldıran ve bu sayede tüm birlikte aynı üretim güvenliği, uyumluluk standartlarının kabul edilmesini sağlayan Avrupa Birliği, dışardan birliğe getirilen ithal ürünlerde de aynı standartların sağlanması istiyor. Ülkemizde CE belgesi olarak bilinen bu üretim güvenliği ve uyumluluk standardizasyonunu temsil eden CE işaretleme, üzerinde bulunan ürünün güvenle kullanılabileceği ve gerekli tüm testlerin uygulandığını ifade eder. Dolayısıyla bu şartların sağlanması yani CE işaretleme yapma hakkına sahip olmak, ülkemizde üretim yapan ve ürünlerini Avrupa Birliği’ne satmak isteyen tüm firmalar için önemlidir.

Ülkelerin kendi üretim mevzuatlarından kaynaklı üretim güvenliği anlayışıyla ilgili farkları ortadan kaldıran CE belgesi standartları, ülkelerin iç tüzüğüne göre uyguladığı tüm standart farklarının tek bir kritere endekslenmesini sağlamıştır. Bu endeksleme sayesinde birliğe dâhil hangi ülkede olursa olsun, tüketici muadil bir ürünü satın aldığında bu ürünün uyumluluk ve kullanım güvenliği açısından aynı standartların uygulandığı testlerden geçtiğinden emin olabiliyor.

Kendi standartlarını karşılamayan ülkelerde üretilmiş ve Avrupa Birliği’nce belirlenen mevzuatlardaki teknik özelliklere sahip olmayan ürünlerin birliğe girişi engellendiğinden, CE işareti taşımayan kapsam dâhilindeki ürünleri AB ülkelerinde satışa sunmak mümkün değildir. Kaldı ki, ülkemizdeki herhangi bir firma bu izinleri almış olsa dahi satışa başladıktan sonra her zaman için ilgili ürünün tekrar CE belgesi testlerinden geçirmek zorunda kalabilir. Birlikteki ithalatçı firmanın talebiyle satışı süren ürünün tekrar test edilmesi ve test sonuçlarının istenen standartları karşılamaması durumunda firmanın ürününün satışı durdurulur. Bu tür problemlerle yaşamamanız için üretim standartlarınızı Avrupa Birliği’nce kabul edilen normlara taşımak ve bu standardizasyonu korumak konusunda deneyimli ekibimize danışabilirsiniz.

 

ce

CE Belgesi Kimler İçin Önemli?

Avrupa Birliği’nin güvenlik standartları olarak bilindiği için genellikle AB üyesi ülkelerde üretim yapan veya bu üye ülkelere ihracat yapmak isteyenler için önemli olduğu düşünen CE belgesi, aslında ülkemizin de Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerlediği düşünülürse yerli üreticilerin tamamı için önemlidir.  Uluslararası bağlayıcılığı bulunan anlaşmaların tarafı olan ülkemizde üretim yapan firmaların üretim sürecini bu Avrupa Birliği normlarına endekslemesi, ilerleyen süreçte uyumluluk için ayrılacak kaynakların bugünün şartlarında çok daha efektif şekilde kullanılmasını ve maliyetin asgari seviyede tutulmasını sağlayacaktır. Ayrıca üretimini Avrupa Birliği pazarına açmak isteyen yerli üreticilerin zaten CE belgelendirme standartlarını karşılamadan, ürünlerini AB üyesi ülkelerde satışa sunması mümkün değildir.

Üretim güvenliği ve uyumluluğa dair talimatnameler doğrultusunda belirlenen şartları ifade eden CE belgesi standardizasyonu, Avrupa Birliği’nin kullanım güvenliği açısından satışa izin verilebilecek en düşük seviyeyi gösterir. Bu asgari düzeyi ifade eden şartların sağlanamaması, ürünün kullanımının risk içermesinden ötürü satışına da izin verilmemesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla üretime başladıktan sonra CE işaretleme hakkı almak için başvuruda bulunmak ve onay almayı ümit etmek yerine, ilk adımdan yani ürünün tasarımından itibaren üretim şartlarına bu standartlara uyumlu ürünler elde edecek nitelikleri kazandırmak gerekir.

Bu sayede firmanın üretimi zaten Avrupa Birliği tarafından satış izni vermek için talep edilen, en düşük seviyeyi karşılayacağı için başvuru sürecinin olumlu sonuçlanması garantilenir. Bir başka ifadeyle sürpriz sonuçlarla karşılaşmamak ve beklentiler doğrultusunda kısa sürede Avrupa Birliği’ne ihracata başlamak isteyen tüm yerli üreticilerin, CE belgelendirme sürecinin yönetimi konusunda işin uzmanından yani Ege Test Center profesyonelliğine başvurması en akıllıca karar olacaktır. Şirketimiz LVD ve EMC testleri için gelişmiş altyapıya sahip, akreditasyonunu tamamlamış laboratuvarlarıyla CE başvurularınız konusunda olduğu gibi üretiminizin talep edilen standartları karşılayacak düzeye çıkartılması konusunda da danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermektedir.

yuksekgerilim

Alçak Gerilim Testi Nasıl Yapılır?

Alçak gerilim testi olarak da bilinen LVD testinin amacı, elektrikli bir ekipman üzerinde normal şartlarda gerilim altında bulunan kısımların operatör ile temas etmesini önleyen izolasyon maddesinin kalitesi ve dayanıklılığını test etmektedir. Bu noktada test için uygulanan gerilim yaklaşık AC 50 Hz ve 1000-5000V gerilim değerleri arasındadır. Elektrikli ekipmanların Avrupa Birliği pazarında serbest dolaşıma girebilmesi için sahip olması gereken CE Belgesi alma kıstaslarından biri olan LVD testi hem cihaz güvenliği hem de operatör veya kullanıcı güvenliği açısından oldukça önemlidir.

LVD Testi yapılmamış cihaz ya da ürünler CE Belgesi alamayacağı gibi, CE işaretine sahip olmayan ekipmanlar pazara sokulsa dahi kullanıcılar tarafından tercih edilmeyecektir. Özellikle sanayi için kullanılan ekipmanlar açısından kritik bir değere sahip olan LVD testi, hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı açısından önemli olduğu gibi, sanayi işletmelerinde oluşabilecek maddi zararların önlenebilmesi açısından da elzemdir.

LVD Testi kapsamında, cihaz ya da ekipmanlara izolasyon testi yapıldığı gibi; yüksek gerilim, fiziksel dayanım, kaçak akım, toprak hattı sürekliliği, ip toz ve su testi ile yanma özelliklerine ilişkin testler de yapılır. Bu testler, cihazın operatörlere zarar vermeyeceğini ya da bu zararın minimalize edildiği konusunda güvence verir. LVD testi uygulanmamış cihazlar, CE Belgesi alamayacağı gibi, CE işaretine sahip olmayan elektrikli ya da elektronik aksamlar Avrupa Birliği ve Türkiye’de pazara sokulamaz. Açılımı Düşük Voltaj Direktifi (Low Voltage Directive) olan LVD testi, profesyonel test laboratuvarlarında yapılmalıdır. CE Belgesi için başvuru yapılması sürecinde önemli olan LVD Testi’ne ilişkin süreçlerin yanlış ya da eksik yapılması sürecin tekrarlanmasına neden olacağından ürünün pazara girmesini ya da satışa sunulmasını geciktirebilir. Bu nedenle CE işareti için LVD Testi yaptırmak isteyen şirketlerin güvenilir ve nitelikli test merkezlerini tercih etmeleri önemlidir.

egetest makine

EMI Testi Nasıl Yapılır?

EMI yani elektromanyetik girişim deneyleri, radyo frekans dalgaları ile çalışan cihazların, zararlı yayınlarını, çalışma frekansı ve çıkış güçlerini kontrol eder. Cihazın bu kıstaslar doğrultusunda bulunduğu ortamda herhangi bir elektromanyetik girişime neden olmadığının belirlenmesi durumunda, cihaz EMI Testi’nde başarılı olur. Ancak cihaz herhangi bir elektromanyetik girişime yol açıyorsa, diğer cihazların çalışma şeklini bozabileceğinden, teste tabi tutulan cihaza CE Sertifikası verilemez.

Radyo Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi kapsamında bulunan cihazların CE sertifikası alabilmesi için EMI Testi şartlarını sağlaması gereklidir. Direktif kapsamında cep telefonları, uydu alıcıları, sabit ve direkt telefonlar, ADSL modem ve diğer data modemler, baz istasyonları, radyo ve TV vericileri gibi telsiz ve telekomünikasyon ekipmanlarının tümünün EMI Testi şartlarını sağlaması gereklidir. EMI Testi şartlarına haiz olmayan telekomünikasyon cihazları, diğer cihazları bozabilir ya da çalışma biçimlerini aksatabilir. Aynı şekilde bu elektromanyetik girişim nedeniyle bu cihazlar da girişimden zarar görebilir. Dolayısıyla bir telekomünikasyon cihazının CE belgesi alabilmesi için EMI testi şartlarını yerine getirmesi gereklidir.

EMI Testi, laboratuvar ortamında mühendisler tarafından farklı koşullar göz önünde bulundurularak yapılır. Cihazın elektromanyetik girişime neden olup olmadığı Radyo Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi kapsamında farklı varyasyonlarla kontrol edilir. Cihaz herhangi bir girişime neden olmuyorsa CE sertifikası için uygunluk alabilirken bir girişim saptanması durumunda cihaza uygunluk belgesi verilemez. Cihaz ya da ürünlerin Avrupa Birliği serbest pazarında dolaşıma girebilmesi için CE işareti arz etmesi şart olduğundan, telekomünikasyon ürünlerine EMI Testi uygulanması zorunludur.

EMI Test laboratuvarlarında nitelikli şekilde test edildikten sonra rapor ve belge aşamasında dikkatli olmak da CE Belgesi alabilmek açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle test laboratuvarlarını tercih ederken dikkatli olmak şarttır.

EMC Test

EMC Testi Laboratuvarları

Cihazların elektromanyetik uyumluluğunu denetleyen ve elektronik cihazların CE sertifikası alması için şart olan EMC Testi, nitelikli laboratuvarlarda uzman mühendisler tarafından yapılması gereken bir testtir. Elektrikli ya da elektronik bir cihazın Türkiye’de ya da Avrupa Birliği serbest pazarında satışa sunulabilmesi için EMC Testi’nden geçmiş olması şarttır. Ancak EMC Testi aşamalarında yanlış ya da eksik uygulamaların yapılması, cihazın CE sertifikası almasını önler. Bu nedenle EMC testi yaptırılacak olan cihazların nitelikli laboratuvarlarda uzman mühendisler tarafından test edilmesi gerekir. Test aşamasında yaşanabilecek aksaklıklar ya da yanlış uygulamalar cihazın CE Belgesi alma sürecinin yeniden başlamasına dolayısıyla da cihazın pazara sunulmasının gecikmesine ve maddi kayıplara neden olur.

EMC Testi, elektronik ya da elektrikli akşamların, diğer cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışması ve ortamda bulunan cihazlara zarar vermemesi ve bu cihazlardan etkilenmeyecek şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayan elektromanyetik uyumluluk şartını sağlayıp sağlamadığını kontrol eden bir testtir. Eğer bir cihaz EMC Testi’nden olumsuz rapor alırsa bu durum o cihazın diğer elektrikli ya da elektromanyetik cihazları bozabileceği ya da çalışma standartlarını etkileyebileceği anlamına gelir. Gerek sanayi işletmeleri gerekse ev tipi kullanımlarda birden fazla elektrikli ya da elektronik cihaz yaygın biçimde kullanıldığından, elektrikli yahut elektronik cihazların bu şarta sahip olması elzemdir. Kullanıcı yararlığının yanı sıra, bir cihazın CE sertifikası almak için gerekli koşullardan biri olan EMC Testi’nin yapılması o cihazın güvenliği ve kullanılabilirliği açısından önemli bir test aşamasıdır.

EMC Testleri, bu alanda uzman olan mühendisler tarafından doğru laboratuvar şartlarında uygulanması şart olan bir testtir. EMC Testi’nin yanlış ya da eksik yönergelerle uygulanması ya da belgelerin doğru bir şekilde gönderilmemesi, CE belgesi alma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, cihazın test edileceği kuruluşun güvenli ve nitelikli olması kıstasına dikkat edilmesi şarttır.

CE İşareti Nasıl Kullanılır?

Avrupa Birliği pazarında bir ürünün serbest dolaşıma girebilmesi için şart olan CE Belgesi, imalatçı ya da ithalatçı firma tarafından vurulur. CE Belgesi, ürünün EU Direktifleri ve Uygunlun Prosedürlerinin ürün üzerinde onaylandığını belgeler. “CE” harflerini taşıyan CE işaretinin en az 5 mm büyüklüğünde olması şarttır. Özel boyutlar verilmediği sürece, CE Belgesi’nin 5mm ve üzeri olması zorunludur.

CE işareti ürüne vurulabildiği gibi, ürünün üzerinde yer alan etiket ya da plakaya da vurulabilir. Bu durumda CE işaretinin yer aldığı etiket ve plakanın ürün üzerinde korunması önemlidir. Bununla birlikte, CE işareti net bir şekilde görülebilecek biçimde vurulmalı ve silinmez, okunaklı ve seçilebilir özellikte olmalıdır. Ürünün gerekli tüm aşamalardan geçmesinin ardından kontrol aşamasında vurulan CE işareti, ürüne önceki süreçlerde vurulamaz.

CE İşareti Taşıyan Ürünler Risk İçerebilir Mi?

CE markası, EU Direktifleri ve Uygunlun Prosedürlerinin tam olarak sağlanması durumunda ürüne vurulsa da, bazı durumlarda ürünün çeşitli kullanım şekillerde tehlike arz ettiği ortaya çıkabilir. CE Belgesi taşıyan ürünlerde fonksiyonel bir değişiklik yapılması durumunda, CE markalama sürecinin tekrarlanması gerektiği gibi, üründe fonksiyonel bir değişiklik olmaksızın da fark edilmemiş risk faktörleri ortaya çıkabilir. Bu durumda üye ülkeler ilk olarak ürünü pazardan çeker ve ürünün pazara arzını önler. Aynı zamanda ürünün kullanılmasını ve serbest ticaretini de durdurur. Bununla birlikte Avrupa Birliği komisyonuna bildirim yapılır ve ürüne cezai müeyyide uygulanır. CE Belgesi taşıyan ürünlerin risk ya da tehlike oluşturması gibi bir durumla karşılaşıldığında, üründeki CE belgesi silinir ve ürünün risk oluşturan ekipman ya da çalışma biçimlerinin yeniden düzenlenmesi gerekir. EU komisyonunun kararı doğrultusunda ürün geliştirilerek yeniden belgelenebilir ya da piyasadan tamamen kaldırılabilir.

 

Ce Belgesi Sureci

CE Belgesi Alım Süreci

CE Belgesi almak isteyen kuruluşların, ilk olarak yapması gereken CE markalaması yapmak istedikleri ürün hakkında teknik dosya hazırlamalarıdır. CE Belgesi alım sürecinin temelini oluşturan teknik dosya, risk sınıfına giren ya da girmeyen tüm ürünler için gereklidir.

CE işareti kullanmak isteyen firmaların, ürün için hazırladıkları teknik dosyayı üretim boyunca saklamaları şarttır. Eğer üründe fonksiyonel bir değişiklik yapılırsa, teknik dosyanın yenilenmesi gerekir. Ancak bunun dışındaki tüm koşullarda teknik dosya Ce işareti geçerliliği için saklanmalıdır.

Teknik Dosyada Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Teknik dosya, Ce işareti alınmak istenen ürün hakkındaki temel ve teknik bilgileri içerdiği gibi, firma hakkındaki bilgileri de taşımalıdır. Teknik dosyada yer alması gereken bilgiler şöyledir:

 • Firma hakkındaki temel bilgiler
 • Ürünün teknik bilgilerini taşıyan etiket ya da plaka
 • Ürünün hangi amaçla kullanıldığı
 • Ürünün üretiminde kullanılan ulusal ve uluslararası standartların listesi
 • Ürün için yapılmış test varsa bu testlerin raporları
 • CE Uygunluk Deklarasyonu
 • Ürünün elektrik, hidrolik ve pnömatik komponentlerinin üreticileri, kod numaraları ve teknik özellikleri ile daha önce yetkili bir kurum tarafından test edilip onaylandıysa, buna dair sertifikalar,
 • Ürünün mevcut kullanım kılavuzu
 • Ürünün tedarik listesi ve tedarik ürünler CE kapsamında ise bu ürünlerin sertifika ve test raporları
 • Ürünün nasıl kurulduğunu, nasıl çalıştığını ve ürüne nasıl bakım yapıldığını belgeleyen detaylı açıklamalar

Teknik dosyada bulunması gereken bilgilerin eksik ya da hatalı olması Ce belgesi alım sürecini geciktireceğinden, kuruluşların teknik dosya hazırlarken dikkatli olmaları şarttır. Ce belgesi alınmak istenen ürünlerin kategorisine göre LVC, EMI ve EMC gibi testlerden geçmiş olması da gerekebilir. Bu durumda teknik dosya elektrikli, elektronik ya da telekomünikasyon alanında kullanılacak cihazların sahip olması gereken diğer test ve raporları da içermelidir.

 

lvd

LVD Testi Nasıl Yapılır?

LVD Testi, Avrupa Birliği ortak pazarında serbest dolaşıma girecek ürünlerin uygunluğunun belgelendirilmesini sağlayan bir testtir. CE Sertifikası taşıyan makine ve beyaz eşya gibi ürünlere LVD testi yapılması gereklidir. Açılımı, Düşük Voltaj Direktifi (Low Voltage Directive) olan LVD testi, yüksek gerilim testi, kaçak akım, toprak hattı sürekliliği, yanma özelliği gibi birtakım testleri içinde barındırır. Bu testler, mühendisler tarafından laboratuvar ortamında yapıldığı gibi, testlerden herhangi birinde ya da birkaçında başarısız olan cihazlara yeterlilik belgesi verilmez.

LVD Testi kapsamında ürünlere uygulanan testler şunlardır:

 1. İzolasyon Testi
 2. Yüksek Gerilim Testi
 3. Fiziksel Dayanım Testleri
 4. Yanma Özelliklerine İlişkin Testler
 5. Kaçak Akım Testi
 6. Toprak Hattı Süreklilik Testi
 7. IP Toz ve Su Testi

LVD Testi, alternatif akım için 50 ile 1000 Volt arasında; doğru akım için ise 75 Volt ile 1500 Volt arasında değişen gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli teçhizatlar için yapılır. Bu testin amacı hem insan sağlığını korumak ve kaçak akım, yüksek gerilim ya da yanma gibi riskli durumlara karşı güvenliği sağlamaktadır.

Elektriksel testlerin ürünler üzerinde yapılması önemli olduğu gibi, test sonuçlarının standartlara uygunluğunun raporlanması da oldukça önemlidir. Makinalarda kullanılan elemanların CE işaretlerine sahip olması, makinanın CE sertifikasına sahip olduğu anlamına gelmez. Bir elektrikli aksamın CE belgesi alması için gerekli standartlara ve yönergelere uygunluğunun ispatlanması gereklidir. LVD testi, makinelerin CE işareti alması için gerekli bir test olduğu gibi, testin nitelikli bir şekilde ve belirtilen yönergelere uygun olarak raporlanması şarttır.

LVD testi yapılacak ürünlerin, güncel yönergelere uygun olmasına dikkat edilmelidir. CE sertifikası standartları sık sık güncellendiğinden, yeni üretilen makinaların uygunluğuna dikkat edilmesi son derece önemlidir.

buyukemc

EMC Testi Nasıl Yapılır?

EMC testi, bir cihazın elektromanyetik uygunluğunun belgeleyen testlerdir. Test kuruluşları ya da laboratuvarlar tarafından belirlenen kıstaslara uygun olarak yapılması zorunlu olan EMC testi, askeri standartlar ve sivil standartlar olmak üzere ikiye ayrılır. Askeri standartlar, ABD tarafından belirlenen ve askeri amaçlı kullanılan ürünlere uygulanan testtir. Sivil standartlar ise gündelik yaşamda kullanılan elektrikli ya da elektronik cihazların uygunluğunu belgeler. Bu standartlar ev, sanayi ya da ağır sanayi kullanımına göre tespit edilen ulusal ya da uluslararası standartlardır.

EMC testi uygunluğu, elektronik ya da elektrikli bir cihazın, diğer cihazlarla uyumlu bir şekilde çalıştığını belirtir. Elektromanyetik alan nedeniyle diğer elektrikli ya da elektronik cihazların çalışma biçimini ya da yapısını etkileyerek cihazları ya da çalışma biçimlerini bozan ürünler EMC uygunluğu alamaz. EMC testi, cihazların öz uyumluluğunu, diğer cihazlarla elektromanyetik girişimde bulunup bulunmadığını ve diğer cihazlardan gelen girişimlere bağışıklı olup olmadıklarını kontrol eder.

Elektrikli ve elektronik cihazlar için gerekli olan EMC testi, bir ürünün pazarlanması açısından son derece önemlidir. Eğer bir ürün, herhangi bir elektromanyetik uyumluluk koşulunu ihlal ediyorsa, o ürünün satışına izin verilmez. EMI – EMC Standartları ürünlerin elektromanyetik kalitesini belirlemede kullanılır. Test sınır değerleri ve test yöntemleri olarak iki önemli unsura sahip olan standartlar askeri amaçlı cihazlar için emisyon ve bağışıklık kriterlerini de kapsar. EMI – EMC Standartları için ürünün gerekli yönergelere uygun olması ve yapılan testlerden geçmesi şarttır. Bu testlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi ve ürünün uygunluğunun belgelenmesi için ise test ve laboratuvar ortamının yeterlilik sağlaması şarttır. Testlerin gerçekleştirileceği ortamın niteliksiz ya da yetersiz olması, ürünün doğru şekilde test edilmesini engelleyeceği gibi, CE belgesi alınmasında da sorunlarla karşılaşılmasına neden olur.

egetestcenter

CE Belgesi Veren Kuruluşlar

CE Belgesi almak isteyen firmaların bu konuda yetkili ve nitelikli kuruluşlara başvurması şarttır. CE sertifikası almak için yapılan başvurunun ardından ilerleyen süreç son derece dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve belge almak isteyen firma doğru bir şekilde yönlendirilmelidir. Bu nedenle, CE sertifikası almak isteyen firmaların, bu alanda uzman olması ve hem süreci hem de firmanın sağlaması gereken koşulları başarılı bir şekilde yönetmesi şarttır. Bu nedenle CE işareti almak isteyen firmaların başarılı ve iyi referanslara sahip olan şirketleri tercih etmesi önemlidir.

CE Belgesi Alma Süreci

CE işareti almak isteyen şirketlerin, Belgelendirme ve CE Belgesi veren kuruluşlara başvurması gerekir. CE Belgesi veren kuruluşlar, başvuru sürecini gerçekleştirmeden önce, ürünün hangi kapsamda olduğunu ve yönetmeliğini belirler. Ürünün yönetmeliği belirlendikten sonra, güncel yönetmelik yönergeleri doğrultusunda, ürünün standartları tespit edilir. Bu aşamadan sonra belgelendirmenin hangi modüle göre yapılacağına karar verilir. Sonraki süreçte ise ürün için hangi testlerin gerekli olduğu belirlenir, ürünün teknik resimleri ile kullanma kılavuzu incelenerek teknik dosya oluşturulması için gerekli işlemler yapılır. Tüm süreçler doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra, denetim raporlama ve CE belgelendirme aşamasına geçilir. Bu süreçlerin herhangi bir bölümünde eksik belgelendirme ya da raporlandırma bulunması, sürecin uzamasına neden olacağı gibi çeşitli aksaklıkları da beraberinde getirebilir. Cihazın CE Belgesi almak için gerekli olan koşullara sahip olmaması durumunda ise başvuru sürecinin tekrarlanması gerekebilir. Dolayısıyla CE sertifikası almak isteyen şirketlerin, bu alanda uzman olan ve tüm süreçleri yakından takip eden kuruluşlara başvurması gereklidir.

CE işareti almak için cihazın CE yönergelerine uyumlu olmasının yeterli olmayabileceği unutulmamalıdır. Başvuru sürecinde, raporlamalar ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde iletilmesinin son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Önemsiz gibi görünen bir belgenin eksik olması ya da belgenin doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması dahi, başvurunun geçersiz olmasına neden olabilir.