Posts

silikon

Üçüncü Ülkelerden İthalat Edilen Ürünler İçin CE Belgesi

Avrupa Birliği Direktifleri kapsamında 3. dünya ülkelerindeki üreticilerin Avrupa Birliği pazarında satışa sunmak istedikleri ürünler için CE Belgesi alma prosedürü AB ülkelerindeki üreticilerden farklı şekilde gerçekleşir.

Üreticinin Yeni Yaklaşım Direktifleri doğrultusunda ürünü tasarlamaları, üretmeleri ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerini buna göre gerçekleştirmeleri gerekir. Üçüncü dünya ülkelerinden AB’ye yapılacak ithalatlarda, sorumluluk ithalatçı firmaya aittir. Dolayısıyla CE işareti için ithalatçı firmanın başvuruda bulunması gerekir. Avrupa Birliği ülkeleri için ise sorumluluk üretici firmaya aittir. Bir AB ülkesinden başka bir AB ülkesine yapılacak ithalatta, CE belgesi için başvuruda bulunması gereken üçüncü dünya ülkelerinde olduğu gibi ithalatçı firma değil, üretici firmadır.

Avrupa Birliği ortak pazarında satışa sunulmak için CE Belgesi taşıması gereken ürünler için yapılacak ithalat işlemlerinde firmanın ilgili ürünün Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu kanıtlaması şarttır.

AB’den Diğer Ülkelere Yapılacak İhracatlar

Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ihracat için CE Belgesi alınması zorunlu olduğu gibi, üçüncü dünya ülkelerine yapılacak ihracatlar için CE sertifikası gerekli değildir. Yalnızca Avrupa Birliği ülkelerini ve direktifi kabul eden Türkiye gibi ülkeleri kapsayan CE Belgesi, Avrupa sınırları içerisinde satılacak ürünler için geçerlidir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinden diğer ülkelere yapılacak ihracatlar için üreticilerin CE Belgesi alması ya da LVD, EMI, EMC gibi testler yaptırmasına gerek yoktur.

 

Ege Test Center

CE Belgesi Hangi Ürünler İçin Alınır?

Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkelerde satışa sunulacak ürünlerin sahip olması gereken CE Belgesi; kozmetik, gıda, tekstil gibi ürünler için geçerli olmadığı gibi, elektrik ya da elektronik aksama sahip olan ürünler için gereklidir. Tıbbi cihazlar, elektronik cihazlar, sanayide kullanılan elektrikli ekipmanlar gibi ürün gruplarının AB’de satışa sunulabilmesi için CE sertifikası alması zorunludur.

CE Belgesi kapsamında toplamda 23 ürün kategorisi bulunur ve bu kategori içerisinde yer alan cihaz ve ürünler için teknik dosya hazırlanıp gerekli testler yapıldıktan sonra CE damgası vurulur. CE sertifikasının geçerli olduğu ürün grupları şunlardır:

 1. Alçak Gerilim Cihazları
 2. Kişisel korunma donanımları
 3. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
 4. Elektromanyetik uyumluluk
 5. Makinalar
 6. Basınçlı kaplar
 7. Basit Basınçlı Kaplar
 8. Gaz yakan aletler
 9. Sıcak su kazanlar
 10. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
 11. Floresan lambalarda enerji etkinliği
 12. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
 13. Tıbbi cihazlar
 14. In vitro tıbbi tanı cihazları
 15. Oyuncaklar
 16. Gezi amaçlı tekneler
 17. İnşaat malzemeleri
 18. Sivil kullanım için patlayıcılar
 19. Otomatik olmayan tartı aletleri
 20. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 21. Asansörler
 22. Dondurucular
 23. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

Avrupa Birliği Direktifleri kapsamında, CE sertifikası verilecek bir ürünün yüksek risk grubunda olması durumunda, üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanması gerekir. Piyasaya arz edilmeden önce yüksek risk taşıyan ürünlerin ya da ürün gruplarının AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirilmesine tabii tutulması şarttır. Onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılması zorunlu olan bu testten geçen ürünlere CE Sertifikası verileceği gibi, ürünün risk yaratma ihtimalinin yüksek olması durumunda, CE belgesi verilmez. Bu kıstas sadece risk taşıyan ürünler için geçerli olduğundan, diğer ürünlerin “onaylanmış kurum” tarafından testten geçirilmesi şart değildir.

 

lvd

LVD Testi Nasıl Yapılır?

LVD Testi, Avrupa Birliği ortak pazarında serbest dolaşıma girecek ürünlerin uygunluğunun belgelendirilmesini sağlayan bir testtir. CE Sertifikası taşıyan makine ve beyaz eşya gibi ürünlere LVD testi yapılması gereklidir. Açılımı, Düşük Voltaj Direktifi (Low Voltage Directive) olan LVD testi, yüksek gerilim testi, kaçak akım, toprak hattı sürekliliği, yanma özelliği gibi birtakım testleri içinde barındırır. Bu testler, mühendisler tarafından laboratuvar ortamında yapıldığı gibi, testlerden herhangi birinde ya da birkaçında başarısız olan cihazlara yeterlilik belgesi verilmez.

LVD Testi kapsamında ürünlere uygulanan testler şunlardır:

 1. İzolasyon Testi
 2. Yüksek Gerilim Testi
 3. Fiziksel Dayanım Testleri
 4. Yanma Özelliklerine İlişkin Testler
 5. Kaçak Akım Testi
 6. Toprak Hattı Süreklilik Testi
 7. IP Toz ve Su Testi

LVD Testi, alternatif akım için 50 ile 1000 Volt arasında; doğru akım için ise 75 Volt ile 1500 Volt arasında değişen gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli teçhizatlar için yapılır. Bu testin amacı hem insan sağlığını korumak ve kaçak akım, yüksek gerilim ya da yanma gibi riskli durumlara karşı güvenliği sağlamaktadır.

Elektriksel testlerin ürünler üzerinde yapılması önemli olduğu gibi, test sonuçlarının standartlara uygunluğunun raporlanması da oldukça önemlidir. Makinalarda kullanılan elemanların CE işaretlerine sahip olması, makinanın CE sertifikasına sahip olduğu anlamına gelmez. Bir elektrikli aksamın CE belgesi alması için gerekli standartlara ve yönergelere uygunluğunun ispatlanması gereklidir. LVD testi, makinelerin CE işareti alması için gerekli bir test olduğu gibi, testin nitelikli bir şekilde ve belirtilen yönergelere uygun olarak raporlanması şarttır.

LVD testi yapılacak ürünlerin, güncel yönergelere uygun olmasına dikkat edilmelidir. CE sertifikası standartları sık sık güncellendiğinden, yeni üretilen makinaların uygunluğuna dikkat edilmesi son derece önemlidir.

buyukemc

EMC Testi Nasıl Yapılır?

EMC testi, bir cihazın elektromanyetik uygunluğunun belgeleyen testlerdir. Test kuruluşları ya da laboratuvarlar tarafından belirlenen kıstaslara uygun olarak yapılması zorunlu olan EMC testi, askeri standartlar ve sivil standartlar olmak üzere ikiye ayrılır. Askeri standartlar, ABD tarafından belirlenen ve askeri amaçlı kullanılan ürünlere uygulanan testtir. Sivil standartlar ise gündelik yaşamda kullanılan elektrikli ya da elektronik cihazların uygunluğunu belgeler. Bu standartlar ev, sanayi ya da ağır sanayi kullanımına göre tespit edilen ulusal ya da uluslararası standartlardır.

EMC testi uygunluğu, elektronik ya da elektrikli bir cihazın, diğer cihazlarla uyumlu bir şekilde çalıştığını belirtir. Elektromanyetik alan nedeniyle diğer elektrikli ya da elektronik cihazların çalışma biçimini ya da yapısını etkileyerek cihazları ya da çalışma biçimlerini bozan ürünler EMC uygunluğu alamaz. EMC testi, cihazların öz uyumluluğunu, diğer cihazlarla elektromanyetik girişimde bulunup bulunmadığını ve diğer cihazlardan gelen girişimlere bağışıklı olup olmadıklarını kontrol eder.

Elektrikli ve elektronik cihazlar için gerekli olan EMC testi, bir ürünün pazarlanması açısından son derece önemlidir. Eğer bir ürün, herhangi bir elektromanyetik uyumluluk koşulunu ihlal ediyorsa, o ürünün satışına izin verilmez. EMI – EMC Standartları ürünlerin elektromanyetik kalitesini belirlemede kullanılır. Test sınır değerleri ve test yöntemleri olarak iki önemli unsura sahip olan standartlar askeri amaçlı cihazlar için emisyon ve bağışıklık kriterlerini de kapsar. EMI – EMC Standartları için ürünün gerekli yönergelere uygun olması ve yapılan testlerden geçmesi şarttır. Bu testlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi ve ürünün uygunluğunun belgelenmesi için ise test ve laboratuvar ortamının yeterlilik sağlaması şarttır. Testlerin gerçekleştirileceği ortamın niteliksiz ya da yetersiz olması, ürünün doğru şekilde test edilmesini engelleyeceği gibi, CE belgesi alınmasında da sorunlarla karşılaşılmasına neden olur.

egetestcenter

CE Belgesi Veren Kuruluşlar

CE Belgesi almak isteyen firmaların bu konuda yetkili ve nitelikli kuruluşlara başvurması şarttır. CE sertifikası almak için yapılan başvurunun ardından ilerleyen süreç son derece dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve belge almak isteyen firma doğru bir şekilde yönlendirilmelidir. Bu nedenle, CE sertifikası almak isteyen firmaların, bu alanda uzman olması ve hem süreci hem de firmanın sağlaması gereken koşulları başarılı bir şekilde yönetmesi şarttır. Bu nedenle CE işareti almak isteyen firmaların başarılı ve iyi referanslara sahip olan şirketleri tercih etmesi önemlidir.

CE Belgesi Alma Süreci

CE işareti almak isteyen şirketlerin, Belgelendirme ve CE Belgesi veren kuruluşlara başvurması gerekir. CE Belgesi veren kuruluşlar, başvuru sürecini gerçekleştirmeden önce, ürünün hangi kapsamda olduğunu ve yönetmeliğini belirler. Ürünün yönetmeliği belirlendikten sonra, güncel yönetmelik yönergeleri doğrultusunda, ürünün standartları tespit edilir. Bu aşamadan sonra belgelendirmenin hangi modüle göre yapılacağına karar verilir. Sonraki süreçte ise ürün için hangi testlerin gerekli olduğu belirlenir, ürünün teknik resimleri ile kullanma kılavuzu incelenerek teknik dosya oluşturulması için gerekli işlemler yapılır. Tüm süreçler doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra, denetim raporlama ve CE belgelendirme aşamasına geçilir. Bu süreçlerin herhangi bir bölümünde eksik belgelendirme ya da raporlandırma bulunması, sürecin uzamasına neden olacağı gibi çeşitli aksaklıkları da beraberinde getirebilir. Cihazın CE Belgesi almak için gerekli olan koşullara sahip olmaması durumunda ise başvuru sürecinin tekrarlanması gerekebilir. Dolayısıyla CE sertifikası almak isteyen şirketlerin, bu alanda uzman olan ve tüm süreçleri yakından takip eden kuruluşlara başvurması gereklidir.

CE işareti almak için cihazın CE yönergelerine uyumlu olmasının yeterli olmayabileceği unutulmamalıdır. Başvuru sürecinde, raporlamalar ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde iletilmesinin son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Önemsiz gibi görünen bir belgenin eksik olması ya da belgenin doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması dahi, başvurunun geçersiz olmasına neden olabilir.

Ege Test Center

CE İşaretinin İşlevi ve Ürün Kapsamı

Avrupa Birliği tarafından ticari ürünleri için satış izni isteyen ticari işletmelerden talep edilen CE belgelendirme protokolleri, satışa çıkartılacak ürünün güvenlik ve uyumluluk gibi kriterler açısından kabul edilebilecek asgari seviyeyi karşılayıp karşılamadığıyla ilişkilidir. İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeyeceği, kullanımdaki diğer ürün ve sistemlerle sorunsuz çalışacağı yani uyumlu olduğunu gösteren CE belgesi olmaksızın ürünün serbest dolaşım hakkından faydalanarak AB üyesi ülkelerde satış için izin alması mümkün değildir. Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından belirlenen ürünleri kapsayan, ürünün kullanım alanı ve niteliklerine göre farklı gerekliliklerin karşılanması istenen CE sertifikası onay süreci tamamen başvuru yapılan ürünle ilgili bir inceleme sürecidir; firmanın tüzel kişiliğiyle değil.

Ticari ürünlerin kullanım güvenliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hâlihazırda satışta, kullanımda olan; ürün, sistem ve donanımlarla alakalı bir kavram olan CE işaretleme protokollerinden ülkemizde CE sertifikası veya belgesi şeklinde bahsedilmesi bu standardizasyon işlemlerinin firmalarla ilgili olduğunun düşünülmesine neden olabiliyor. Firmanın sahip olduktan sonra üretimini veya ihracatını gerçekleştirdiği tüm ürünlerin üzerinde kullanabileceği bir onay sertifikası olmayan CE işareti aksine ürüne özel verilir ve bu sebeple onay sürecinde başvurusu yapılan ürünle ilgili oldukça geniş kapsamlı testler uygulanır. Firmamız CE belgesi almak üzere yapılan başvurularda ürünlerin nitelik ve kullanım sahalarına göre gerekli olan LVD ve EMC testleri dâhil, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bilimsel testlerin gerçekleştirilmesi konusunda da tüm ticari işletmelere profesyonel çözümler sunmaktadır.

Firmaların ürettiği ürünleri AB üyesi ülkelere satmak için başvuruda bulunduğu CE belgesi aslında ülkemiz de uyum sürecine dâhil olduğundan, özel kapsamlı ve kamuya ait ihalelerde bile firmanın tercih edilmesine neden olabilen ve bunun için iç pazara hitap eden firmaları da ilgilendiren bir uluslararası standardizasyondur. Bu sebeple ülkemizdeki tüm üreticilerin bu uluslararası standartlarla uyumlu ürünler geliştirmekle yakından ilgilenmesi, üretimden sonra başvuru sonucuna göre strateji belirleyerek riske girmek yerine ilk aşamadan itibaren sunduğumuz kurumsal düzeydeki danışmanlık ve test hizmetlerinden yararlanması önerilir. CE belgelendirme süreçleri, başvurularla ilgili mevzuatlar, yaptığımız laboratuvar testleri ve diğer merak ettiğiniz konularda bizimle dilediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz.

ce belgesi

CE Belgesi Onayı Süreci ve Maliyet

Üretim amacına uygun kullanılması durumunda ürünün insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyeceğini gösteren CE işareti aynı zamanda aynı ortamda kullanılan diğer ürünlerle, donanım ve cihazlarla sorunsuz, uyum içinde çalışacağına da gösterir. Avrupa Birliği tarafından satış için ön koşul olarak CE işaretiyle tanımlanan standartların karşılanması istendiği ve ülkemizin de Avrupa Birliği uyum süreci devam ettiği için CE belgesiyle tanımlanan bu standartlar ülkemizde üretim yapan firmaları da yakından ilgilendirir. CE belgesi almak için gerekenler hakkında araştırma yapan firmaların sadece Avrupa Birliği’ne ihracat yapma gayesinde olan işletmeler olduğu düşünülse de, ülkemizdeki özel kapsamlı ya da kamu ihalelerinde dahi ürünlerin CE işaretine sahip olması tercih sebebi haline gelmiştir.

İnsan sağlığının ve doğayla uyumlu kullanım gibi hayati öneme sahip hususlarda pazara sokulmak istenen ürünün, niteliksel yönden kabul edilebilir en düşük güvenlik ve uyumluluk seviyesini belirleyen CE işaretleme standardının karşılanamaması; ürünün kullanım güvenliğinin olmadığı ve bu sebeple satışına da izin verilmeyeceği anlamına gelir. Firmaların tasarım aşamasından itibaren CE belgesi alma maliyeti ile ilgili hesaplamalarında üretimden sonra yapılacak başvuruların sonuçlarına göre strateji geliştirmek yerine, planlamalarını en baştan istenen gereklilikleri karşılayacak şekilde üretim yapacak biçimde yapması en akıllıcası olacaktır. Başvuru sonucuna göre tavır sergilenmesi ve beklenen onayın alınamaması durumunda CE belgesi alma maliyeti, ürünün niteliklerine dair özelliklerin tasarımdan üretime sıfırdan planlamasını gerekeceği için çok daha yüksek olacaktır.

Zaman kaybının önlenmesinin yanı sıra onay alamadığı için üretim sürecinin sıfırdan başlatılmasından kaynaklı yüksek maliyetten de kurtulmanız için danışmanlık hizmetleri sunan firmamız, CE belgesi almak için gerekenler ve mevzuatlar hakkında rehberlik yapmanın yanı sıra LVD ve EMC gibi ürünlerin özelliklerinin belirlenmesine ilişkin laboratuvar testlerinizi de yapmaktadır. Uzman ekibimiz başvurunun ilk aşamasından itibaren tüm süreçlere dair sizleri detaylıca bilgilendirir, laboratuvar ortamında yapılan bilimsel incelemeler ve istenen testlerin sonuçlarını sizinle eşzamanlı olarak paylaşarak onay sürecinin ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Ege Test Center

CE İşareti Kullanım Hakları ve Başvuru Maliyeti

Avrupa Birliği tarafından satış izni verilmesi için kabul edilebilir en düşük üretim güvenliği seviyesini ifade eden CE standartları aynı zamanda satışa sunulmak istenen ürünün kullanımdaki diğer ürün, sistem ve donanımlarla uyumlu çalışacak özelliklere sahip olduğunu da gösterir. Avrupa Standardizasyon Komitesince belirlenen protokoller doğrultusunda gerekli testlerin yapılması ve mevzuatlarda tanımlanan evrakların hazırlığı konusunda üreticilere yardımcı olan kuruluşlarsa uluslararası akreditasyonunu tamamlamış işletmeler olarak CE işareti kullanım haklarına ilişkin başvuruları yapar. Bu yetkili kuruluşların talep ettiği CE belgesi ücretleri ise üreticinin başvuruda bulunduğu ürününün hangi sınıfa dâhil olduğu ve dolayısıyla onay için hangi incelemelerin yapılmasının istendiğine göre değişir.

Avrupa Birliği’ndeki serbest dolaşım haklarından faydalanarak ürününü tüm birlik üyesi ülkelerde pazara sokmak isteyen üreticilerin CE belgesi alması; ürettiği ürünün insan, çevre ve diğer canlılara zararlı olmadığını ispatlaması demektir. Üreticiler genellikle yetkili firmaların talep edeceği CE belgesi fiyatları hakkında araştırma yapmasına karşın aslında ülkemizin de uyum sürecine dâhil olduğu, bugün pek çok özel kapsamlı ve kamu ihalesinde dahi ürünlerde CE işaretleme standartlarına uyumun tercih sebebi olduğunu unutmaması ve üretimini bu standartlara endekslemek üzerine araştırma yapması gerekiyor. Yakın gelecekte CE işareti taşıması gereken ürünlerin kapsamı daha da genişletilerek, tüm ürünlerin bu üretim güvenliği ve uyumluluk standartlarını karşılaması istenebilir. AB ülkelerinde ihracat yapmak isteyenler içinse zaten CE işaretleme standartlarını karşılamak tercihe bağlı değildir.

Üretilen ürüne verilen, firmanın tüzel kişiliğiyle alakalı olmayan CE belgesi üretilen ürünlerin niteliklerine ve kullanım alanlarına bağlı olarak her bir ürün için ayrıca başvuru yapılmasını gerektirebilir. Bu gibi durumları önceden planlayarak CE belgesi fiyatları ve başvurunun genel maliyetine ilişkin harcamaların asgari düzeyde tutulması, firma sahipleri için ekonomik açıdan en avantajlı karar olacaktır. Firmamız danışmanlık konusunda cazip fiyat seçenekleri sunmanın yanı sıra CE belgesi başvurularınızın kısa sürede, hiçbir pürüz çıkmaksızın tamamlanmasını sağlar ve ürününüzün CE işareti kullanım hakkını almasını sağlayacak gerekli düzenlemeler konusunda rehberlik yapar. CE belgesi ücretleri, teknik dosya hazırlığı ve başvuru sürecine dair sorularınız için iletişime geçmeniz yeterli.

Ege Test Center

AB Pazarına Girmenin Yolu CE Belgesinden Geçiyor

Avrupa Birliği’nde satışa sunulacak ürünlerin insana, çevreye, diğer canlılara, aynı ortamda beraber kullanılan diğer ürün ve donanımlara zarar vermeden uyumlu ve güvenilir bir biçimde kullanılabileceğini gösteren CE işareti bu bağlamda ticari mal ve ürünlerin serbest dolaşımına dair izinleri almanın da en temel şartıdır. CE işareti standartları ürünün satışına izin verilmesi için istenen en düşük güvenlik seviyesini gösterir ve bu bağlamda işaretin, muadil ürünleri kalite yönünden birbirinden ayırdığını söylemek mümkün değildir. Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN tarafından belirlenen mevzuatların kapsamına dâhil olan ürünlerin CE belgesi onayı almadan Avrupa Birliği’nde satışına izin verilmez, dolayısıyla üye ülkelerde satılan muadil ürünlerin tamamında bu işaret bulunduğu için CE işaretinin, ticari mal ve ürünleri kalite yönünden birbirinden ayırdığını söylemek mümkün değildir.

Ülkemiz Avrupa Birliği Uyum Yasaları ile belli alanlarda yasal mevzuatlarda değişikliğe gitmiş ve böylece belirli ürün gruplarında CE işaretleme, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde geçerli olduğu gibi zaruri hale gelmiştir. Üretim mallarını birliğe pazarlamak isteyen ticari işletmeler içinse ilgili ürünün CE işaretleme kapsamında olması halinde, firmanın ihracat için CE belgesi onayı almaktan başka seçeneği bulunmamaktadır. Zamanla CE işaretleme zorunluluğunun kapsamı daha da genişleyerek, çok daha fazla sınıfı kapsayacağı için bugünden tüm üretici ve ihracatçı firmaların CE belgelendirme standartlarına uyumlu üretime geçmesinde yarar var. Bu uyum sürecinin mevzuatlarda belirtilen hususlara dikkat edilerek, yasal düzenlemelere harfiyen uygun biçimde yapılması için danışmanlık hizmetleri sunan şirketimiz firmanızın dilediği ürünlerde kısa sürede ve sorun yaşamaksızın CE belgesi onayı almasını sağlar.

Alçak gerilim cihazlarından asansörlere, tıbbi cihazlardan basınçlı kaplara, dondurucu ve sıcak su kazanlarından gazla çalışan aletlere, inşaat malzemelerinden makinelere kadar oldukça geniş bir kapsama sahip olan CE belgelendirme prosedürleriyle ilgili her türlü konuda uzman ekibimize danışabilir, başvuru sürecinin mevzuatlara uygun şekilde tamamlanacağından emin olmak için kurumsal çözüm ortaklığımızdan yararlanabilirsiniz. Bu standartların karşılanması kamu ve özel kapsamlı ihalelerde de tercih sebebi olduğundan, iç pazara ilişkin ticari hedefleri olan işletmelerin de CE belgesi standartları kapsamında üretim yapması önemlidir.