Posts

Ce Belgeleri

Ce Belgesi Uygunluk

CE belgesi Avrupa’ ya uygunluk anlamına gelmektedir.  Avrupa Birliğinde şuan da yirmi sekiz ülke bulunmaktadır. Ce belgesi bu ülkeler içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Ce belgesine sahip ürünler bu ülkelerin hepsinde satılabilme özelliğine sahiptir. Bu ürünler mutfak robotlarına, dolaplara, yer parkelerine kadar geniş bir yelpazededir. Her ürünün uygunluğu için bakılan belirli kriterler vardır. Ürünler uzmanlar tarafından incelenip Avrupa Birliğinde bulunan ülkelere uygun kalitede yapıldığını onaylanır. CE belgesi ürünleri en çok teknolojik alanlı ürünlerle hayatımızdadır. Örneğin kullandığınız telefon ve bilgisayarlar yurt dışı tabanlı markalar olup ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde satılmaları CE belgesine sahiplik durumudur. CE belgesi ürün kalitesini belirten bir belgedir.

 CE belgesi uygunluk değerlendirmelerinde dikkat edilen bazı koşullar vardır. Bu koşullar ürün modülleri tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Bazı modüller sadece bir   bazıları da iki aşamayı birden kapsar.  CE belgesi uygunluk değerlendirme modülleri 8 ana kategoriden oluşmaktadır. Bu belgeye aday tüm ürünler İç üretim kontrolünden geçmektedir. Bunlar;

-AT tip incelemesi

– Üretimin dahili kontrolüne dayalı tipe uygunluk

– Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk

– Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk

– Ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk

– Birim doğrulamasına dayalı uygunluk

– Tam kalite güvencesine uygunluk

Bu unsurlar göz önünde bulunarak, markanın ürünleri tek tek test ve muayene aşamasından geçerek uzmanlar tarafından belirlenen modüller uygun olup olmadığı detaylı bir inceleme sürecinden geçer. Marka CE belgesi almış bir marka ise yeni ürünler piyasaya çıkmadan ürünler bu modüllere uygun hale getirilip, prosedür aşaması tamamlanmış olmalıdır. Markalar bu hizmete dışarıdan kolaylıkla erişebilirler. Sizin için ürünlerinizin CE belgesine uygun olup olmadığını dikkatlice inceleyen firmalar vardır. Bu belgeye başvurmadan önce emin olmak için bu firmalara başvurarak ürünlerinizden emin olabilirsiniz.

Ege Test Center

CE Belgesi Hangi Ürünler İçin Alınır?

Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkelerde satışa sunulacak ürünlerin sahip olması gereken CE Belgesi; kozmetik, gıda, tekstil gibi ürünler için geçerli olmadığı gibi, elektrik ya da elektronik aksama sahip olan ürünler için gereklidir. Tıbbi cihazlar, elektronik cihazlar, sanayide kullanılan elektrikli ekipmanlar gibi ürün gruplarının AB’de satışa sunulabilmesi için CE sertifikası alması zorunludur.

CE Belgesi kapsamında toplamda 23 ürün kategorisi bulunur ve bu kategori içerisinde yer alan cihaz ve ürünler için teknik dosya hazırlanıp gerekli testler yapıldıktan sonra CE damgası vurulur. CE sertifikasının geçerli olduğu ürün grupları şunlardır:

 1. Alçak Gerilim Cihazları
 2. Kişisel korunma donanımları
 3. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
 4. Elektromanyetik uyumluluk
 5. Makinalar
 6. Basınçlı kaplar
 7. Basit Basınçlı Kaplar
 8. Gaz yakan aletler
 9. Sıcak su kazanlar
 10. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
 11. Floresan lambalarda enerji etkinliği
 12. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
 13. Tıbbi cihazlar
 14. In vitro tıbbi tanı cihazları
 15. Oyuncaklar
 16. Gezi amaçlı tekneler
 17. İnşaat malzemeleri
 18. Sivil kullanım için patlayıcılar
 19. Otomatik olmayan tartı aletleri
 20. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 21. Asansörler
 22. Dondurucular
 23. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

Avrupa Birliği Direktifleri kapsamında, CE sertifikası verilecek bir ürünün yüksek risk grubunda olması durumunda, üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanması gerekir. Piyasaya arz edilmeden önce yüksek risk taşıyan ürünlerin ya da ürün gruplarının AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirilmesine tabii tutulması şarttır. Onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılması zorunlu olan bu testten geçen ürünlere CE Sertifikası verileceği gibi, ürünün risk yaratma ihtimalinin yüksek olması durumunda, CE belgesi verilmez. Bu kıstas sadece risk taşıyan ürünler için geçerli olduğundan, diğer ürünlerin “onaylanmış kurum” tarafından testten geçirilmesi şart değildir.

 

Ce Belgeleri

CE Belgesi Hangi Firmalar İçin Gerekli?

Kendi standardizasyon poliktikaları uygulayarak birliğe dâhil olan ülkelerdeki üretimi ilgilendiren mevzuatlardaki şartların farklılıklarını ortadan kaldıran ve bu sayede tüm birlikte aynı üretim güvenliği, uyumluluk standartlarının kabul edilmesini sağlayan Avrupa Birliği, dışardan birliğe getirilen ithal ürünlerde de aynı standartların sağlanması istiyor. Ülkemizde CE belgesi olarak bilinen bu üretim güvenliği ve uyumluluk standardizasyonunu temsil eden CE işaretleme, üzerinde bulunan ürünün güvenle kullanılabileceği ve gerekli tüm testlerin uygulandığını ifade eder. Dolayısıyla bu şartların sağlanması yani CE işaretleme yapma hakkına sahip olmak, ülkemizde üretim yapan ve ürünlerini Avrupa Birliği’ne satmak isteyen tüm firmalar için önemlidir.

Ülkelerin kendi üretim mevzuatlarından kaynaklı üretim güvenliği anlayışıyla ilgili farkları ortadan kaldıran CE belgesi standartları, ülkelerin iç tüzüğüne göre uyguladığı tüm standart farklarının tek bir kritere endekslenmesini sağlamıştır. Bu endeksleme sayesinde birliğe dâhil hangi ülkede olursa olsun, tüketici muadil bir ürünü satın aldığında bu ürünün uyumluluk ve kullanım güvenliği açısından aynı standartların uygulandığı testlerden geçtiğinden emin olabiliyor.

Kendi standartlarını karşılamayan ülkelerde üretilmiş ve Avrupa Birliği’nce belirlenen mevzuatlardaki teknik özelliklere sahip olmayan ürünlerin birliğe girişi engellendiğinden, CE işareti taşımayan kapsam dâhilindeki ürünleri AB ülkelerinde satışa sunmak mümkün değildir. Kaldı ki, ülkemizdeki herhangi bir firma bu izinleri almış olsa dahi satışa başladıktan sonra her zaman için ilgili ürünün tekrar CE belgesi testlerinden geçirmek zorunda kalabilir. Birlikteki ithalatçı firmanın talebiyle satışı süren ürünün tekrar test edilmesi ve test sonuçlarının istenen standartları karşılamaması durumunda firmanın ürününün satışı durdurulur. Bu tür problemlerle yaşamamanız için üretim standartlarınızı Avrupa Birliği’nce kabul edilen normlara taşımak ve bu standardizasyonu korumak konusunda deneyimli ekibimize danışabilirsiniz.

 

ce

CE Belgesi Kimler İçin Önemli?

Avrupa Birliği’nin güvenlik standartları olarak bilindiği için genellikle AB üyesi ülkelerde üretim yapan veya bu üye ülkelere ihracat yapmak isteyenler için önemli olduğu düşünen CE belgesi, aslında ülkemizin de Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerlediği düşünülürse yerli üreticilerin tamamı için önemlidir.  Uluslararası bağlayıcılığı bulunan anlaşmaların tarafı olan ülkemizde üretim yapan firmaların üretim sürecini bu Avrupa Birliği normlarına endekslemesi, ilerleyen süreçte uyumluluk için ayrılacak kaynakların bugünün şartlarında çok daha efektif şekilde kullanılmasını ve maliyetin asgari seviyede tutulmasını sağlayacaktır. Ayrıca üretimini Avrupa Birliği pazarına açmak isteyen yerli üreticilerin zaten CE belgelendirme standartlarını karşılamadan, ürünlerini AB üyesi ülkelerde satışa sunması mümkün değildir.

Üretim güvenliği ve uyumluluğa dair talimatnameler doğrultusunda belirlenen şartları ifade eden CE belgesi standardizasyonu, Avrupa Birliği’nin kullanım güvenliği açısından satışa izin verilebilecek en düşük seviyeyi gösterir. Bu asgari düzeyi ifade eden şartların sağlanamaması, ürünün kullanımının risk içermesinden ötürü satışına da izin verilmemesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla üretime başladıktan sonra CE işaretleme hakkı almak için başvuruda bulunmak ve onay almayı ümit etmek yerine, ilk adımdan yani ürünün tasarımından itibaren üretim şartlarına bu standartlara uyumlu ürünler elde edecek nitelikleri kazandırmak gerekir.

Bu sayede firmanın üretimi zaten Avrupa Birliği tarafından satış izni vermek için talep edilen, en düşük seviyeyi karşılayacağı için başvuru sürecinin olumlu sonuçlanması garantilenir. Bir başka ifadeyle sürpriz sonuçlarla karşılaşmamak ve beklentiler doğrultusunda kısa sürede Avrupa Birliği’ne ihracata başlamak isteyen tüm yerli üreticilerin, CE belgelendirme sürecinin yönetimi konusunda işin uzmanından yani Ege Test Center profesyonelliğine başvurması en akıllıca karar olacaktır. Şirketimiz LVD ve EMC testleri için gelişmiş altyapıya sahip, akreditasyonunu tamamlamış laboratuvarlarıyla CE başvurularınız konusunda olduğu gibi üretiminizin talep edilen standartları karşılayacak düzeye çıkartılması konusunda da danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermektedir.

egetestcenter

CE Belgesi Veren Kuruluşlar

CE Belgesi almak isteyen firmaların bu konuda yetkili ve nitelikli kuruluşlara başvurması şarttır. CE sertifikası almak için yapılan başvurunun ardından ilerleyen süreç son derece dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve belge almak isteyen firma doğru bir şekilde yönlendirilmelidir. Bu nedenle, CE sertifikası almak isteyen firmaların, bu alanda uzman olması ve hem süreci hem de firmanın sağlaması gereken koşulları başarılı bir şekilde yönetmesi şarttır. Bu nedenle CE işareti almak isteyen firmaların başarılı ve iyi referanslara sahip olan şirketleri tercih etmesi önemlidir.

CE Belgesi Alma Süreci

CE işareti almak isteyen şirketlerin, Belgelendirme ve CE Belgesi veren kuruluşlara başvurması gerekir. CE Belgesi veren kuruluşlar, başvuru sürecini gerçekleştirmeden önce, ürünün hangi kapsamda olduğunu ve yönetmeliğini belirler. Ürünün yönetmeliği belirlendikten sonra, güncel yönetmelik yönergeleri doğrultusunda, ürünün standartları tespit edilir. Bu aşamadan sonra belgelendirmenin hangi modüle göre yapılacağına karar verilir. Sonraki süreçte ise ürün için hangi testlerin gerekli olduğu belirlenir, ürünün teknik resimleri ile kullanma kılavuzu incelenerek teknik dosya oluşturulması için gerekli işlemler yapılır. Tüm süreçler doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra, denetim raporlama ve CE belgelendirme aşamasına geçilir. Bu süreçlerin herhangi bir bölümünde eksik belgelendirme ya da raporlandırma bulunması, sürecin uzamasına neden olacağı gibi çeşitli aksaklıkları da beraberinde getirebilir. Cihazın CE Belgesi almak için gerekli olan koşullara sahip olmaması durumunda ise başvuru sürecinin tekrarlanması gerekebilir. Dolayısıyla CE sertifikası almak isteyen şirketlerin, bu alanda uzman olan ve tüm süreçleri yakından takip eden kuruluşlara başvurması gereklidir.

CE işareti almak için cihazın CE yönergelerine uyumlu olmasının yeterli olmayabileceği unutulmamalıdır. Başvuru sürecinde, raporlamalar ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde iletilmesinin son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Önemsiz gibi görünen bir belgenin eksik olması ya da belgenin doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması dahi, başvurunun geçersiz olmasına neden olabilir.

Ege Test Center

CE İşaretinin İşlevi ve Ürün Kapsamı

Avrupa Birliği tarafından ticari ürünleri için satış izni isteyen ticari işletmelerden talep edilen CE belgelendirme protokolleri, satışa çıkartılacak ürünün güvenlik ve uyumluluk gibi kriterler açısından kabul edilebilecek asgari seviyeyi karşılayıp karşılamadığıyla ilişkilidir. İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeyeceği, kullanımdaki diğer ürün ve sistemlerle sorunsuz çalışacağı yani uyumlu olduğunu gösteren CE belgesi olmaksızın ürünün serbest dolaşım hakkından faydalanarak AB üyesi ülkelerde satış için izin alması mümkün değildir. Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından belirlenen ürünleri kapsayan, ürünün kullanım alanı ve niteliklerine göre farklı gerekliliklerin karşılanması istenen CE sertifikası onay süreci tamamen başvuru yapılan ürünle ilgili bir inceleme sürecidir; firmanın tüzel kişiliğiyle değil.

Ticari ürünlerin kullanım güvenliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hâlihazırda satışta, kullanımda olan; ürün, sistem ve donanımlarla alakalı bir kavram olan CE işaretleme protokollerinden ülkemizde CE sertifikası veya belgesi şeklinde bahsedilmesi bu standardizasyon işlemlerinin firmalarla ilgili olduğunun düşünülmesine neden olabiliyor. Firmanın sahip olduktan sonra üretimini veya ihracatını gerçekleştirdiği tüm ürünlerin üzerinde kullanabileceği bir onay sertifikası olmayan CE işareti aksine ürüne özel verilir ve bu sebeple onay sürecinde başvurusu yapılan ürünle ilgili oldukça geniş kapsamlı testler uygulanır. Firmamız CE belgesi almak üzere yapılan başvurularda ürünlerin nitelik ve kullanım sahalarına göre gerekli olan LVD ve EMC testleri dâhil, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bilimsel testlerin gerçekleştirilmesi konusunda da tüm ticari işletmelere profesyonel çözümler sunmaktadır.

Firmaların ürettiği ürünleri AB üyesi ülkelere satmak için başvuruda bulunduğu CE belgesi aslında ülkemiz de uyum sürecine dâhil olduğundan, özel kapsamlı ve kamuya ait ihalelerde bile firmanın tercih edilmesine neden olabilen ve bunun için iç pazara hitap eden firmaları da ilgilendiren bir uluslararası standardizasyondur. Bu sebeple ülkemizdeki tüm üreticilerin bu uluslararası standartlarla uyumlu ürünler geliştirmekle yakından ilgilenmesi, üretimden sonra başvuru sonucuna göre strateji belirleyerek riske girmek yerine ilk aşamadan itibaren sunduğumuz kurumsal düzeydeki danışmanlık ve test hizmetlerinden yararlanması önerilir. CE belgelendirme süreçleri, başvurularla ilgili mevzuatlar, yaptığımız laboratuvar testleri ve diğer merak ettiğiniz konularda bizimle dilediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz.

ce belgesi

CE Belgesi Onayı Süreci ve Maliyet

Üretim amacına uygun kullanılması durumunda ürünün insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyeceğini gösteren CE işareti aynı zamanda aynı ortamda kullanılan diğer ürünlerle, donanım ve cihazlarla sorunsuz, uyum içinde çalışacağına da gösterir. Avrupa Birliği tarafından satış için ön koşul olarak CE işaretiyle tanımlanan standartların karşılanması istendiği ve ülkemizin de Avrupa Birliği uyum süreci devam ettiği için CE belgesiyle tanımlanan bu standartlar ülkemizde üretim yapan firmaları da yakından ilgilendirir. CE belgesi almak için gerekenler hakkında araştırma yapan firmaların sadece Avrupa Birliği’ne ihracat yapma gayesinde olan işletmeler olduğu düşünülse de, ülkemizdeki özel kapsamlı ya da kamu ihalelerinde dahi ürünlerin CE işaretine sahip olması tercih sebebi haline gelmiştir.

İnsan sağlığının ve doğayla uyumlu kullanım gibi hayati öneme sahip hususlarda pazara sokulmak istenen ürünün, niteliksel yönden kabul edilebilir en düşük güvenlik ve uyumluluk seviyesini belirleyen CE işaretleme standardının karşılanamaması; ürünün kullanım güvenliğinin olmadığı ve bu sebeple satışına da izin verilmeyeceği anlamına gelir. Firmaların tasarım aşamasından itibaren CE belgesi alma maliyeti ile ilgili hesaplamalarında üretimden sonra yapılacak başvuruların sonuçlarına göre strateji geliştirmek yerine, planlamalarını en baştan istenen gereklilikleri karşılayacak şekilde üretim yapacak biçimde yapması en akıllıcası olacaktır. Başvuru sonucuna göre tavır sergilenmesi ve beklenen onayın alınamaması durumunda CE belgesi alma maliyeti, ürünün niteliklerine dair özelliklerin tasarımdan üretime sıfırdan planlamasını gerekeceği için çok daha yüksek olacaktır.

Zaman kaybının önlenmesinin yanı sıra onay alamadığı için üretim sürecinin sıfırdan başlatılmasından kaynaklı yüksek maliyetten de kurtulmanız için danışmanlık hizmetleri sunan firmamız, CE belgesi almak için gerekenler ve mevzuatlar hakkında rehberlik yapmanın yanı sıra LVD ve EMC gibi ürünlerin özelliklerinin belirlenmesine ilişkin laboratuvar testlerinizi de yapmaktadır. Uzman ekibimiz başvurunun ilk aşamasından itibaren tüm süreçlere dair sizleri detaylıca bilgilendirir, laboratuvar ortamında yapılan bilimsel incelemeler ve istenen testlerin sonuçlarını sizinle eşzamanlı olarak paylaşarak onay sürecinin ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Ege Test Center

CE İşareti Kullanım Hakları ve Başvuru Maliyeti

Avrupa Birliği tarafından satış izni verilmesi için kabul edilebilir en düşük üretim güvenliği seviyesini ifade eden CE standartları aynı zamanda satışa sunulmak istenen ürünün kullanımdaki diğer ürün, sistem ve donanımlarla uyumlu çalışacak özelliklere sahip olduğunu da gösterir. Avrupa Standardizasyon Komitesince belirlenen protokoller doğrultusunda gerekli testlerin yapılması ve mevzuatlarda tanımlanan evrakların hazırlığı konusunda üreticilere yardımcı olan kuruluşlarsa uluslararası akreditasyonunu tamamlamış işletmeler olarak CE işareti kullanım haklarına ilişkin başvuruları yapar. Bu yetkili kuruluşların talep ettiği CE belgesi ücretleri ise üreticinin başvuruda bulunduğu ürününün hangi sınıfa dâhil olduğu ve dolayısıyla onay için hangi incelemelerin yapılmasının istendiğine göre değişir.

Avrupa Birliği’ndeki serbest dolaşım haklarından faydalanarak ürününü tüm birlik üyesi ülkelerde pazara sokmak isteyen üreticilerin CE belgesi alması; ürettiği ürünün insan, çevre ve diğer canlılara zararlı olmadığını ispatlaması demektir. Üreticiler genellikle yetkili firmaların talep edeceği CE belgesi fiyatları hakkında araştırma yapmasına karşın aslında ülkemizin de uyum sürecine dâhil olduğu, bugün pek çok özel kapsamlı ve kamu ihalesinde dahi ürünlerde CE işaretleme standartlarına uyumun tercih sebebi olduğunu unutmaması ve üretimini bu standartlara endekslemek üzerine araştırma yapması gerekiyor. Yakın gelecekte CE işareti taşıması gereken ürünlerin kapsamı daha da genişletilerek, tüm ürünlerin bu üretim güvenliği ve uyumluluk standartlarını karşılaması istenebilir. AB ülkelerinde ihracat yapmak isteyenler içinse zaten CE işaretleme standartlarını karşılamak tercihe bağlı değildir.

Üretilen ürüne verilen, firmanın tüzel kişiliğiyle alakalı olmayan CE belgesi üretilen ürünlerin niteliklerine ve kullanım alanlarına bağlı olarak her bir ürün için ayrıca başvuru yapılmasını gerektirebilir. Bu gibi durumları önceden planlayarak CE belgesi fiyatları ve başvurunun genel maliyetine ilişkin harcamaların asgari düzeyde tutulması, firma sahipleri için ekonomik açıdan en avantajlı karar olacaktır. Firmamız danışmanlık konusunda cazip fiyat seçenekleri sunmanın yanı sıra CE belgesi başvurularınızın kısa sürede, hiçbir pürüz çıkmaksızın tamamlanmasını sağlar ve ürününüzün CE işareti kullanım hakkını almasını sağlayacak gerekli düzenlemeler konusunda rehberlik yapar. CE belgesi ücretleri, teknik dosya hazırlığı ve başvuru sürecine dair sorularınız için iletişime geçmeniz yeterli.

Ege Test Center

AB Pazarına Girmenin Yolu CE Belgesinden Geçiyor

Avrupa Birliği’nde satışa sunulacak ürünlerin insana, çevreye, diğer canlılara, aynı ortamda beraber kullanılan diğer ürün ve donanımlara zarar vermeden uyumlu ve güvenilir bir biçimde kullanılabileceğini gösteren CE işareti bu bağlamda ticari mal ve ürünlerin serbest dolaşımına dair izinleri almanın da en temel şartıdır. CE işareti standartları ürünün satışına izin verilmesi için istenen en düşük güvenlik seviyesini gösterir ve bu bağlamda işaretin, muadil ürünleri kalite yönünden birbirinden ayırdığını söylemek mümkün değildir. Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN tarafından belirlenen mevzuatların kapsamına dâhil olan ürünlerin CE belgesi onayı almadan Avrupa Birliği’nde satışına izin verilmez, dolayısıyla üye ülkelerde satılan muadil ürünlerin tamamında bu işaret bulunduğu için CE işaretinin, ticari mal ve ürünleri kalite yönünden birbirinden ayırdığını söylemek mümkün değildir.

Ülkemiz Avrupa Birliği Uyum Yasaları ile belli alanlarda yasal mevzuatlarda değişikliğe gitmiş ve böylece belirli ürün gruplarında CE işaretleme, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde geçerli olduğu gibi zaruri hale gelmiştir. Üretim mallarını birliğe pazarlamak isteyen ticari işletmeler içinse ilgili ürünün CE işaretleme kapsamında olması halinde, firmanın ihracat için CE belgesi onayı almaktan başka seçeneği bulunmamaktadır. Zamanla CE işaretleme zorunluluğunun kapsamı daha da genişleyerek, çok daha fazla sınıfı kapsayacağı için bugünden tüm üretici ve ihracatçı firmaların CE belgelendirme standartlarına uyumlu üretime geçmesinde yarar var. Bu uyum sürecinin mevzuatlarda belirtilen hususlara dikkat edilerek, yasal düzenlemelere harfiyen uygun biçimde yapılması için danışmanlık hizmetleri sunan şirketimiz firmanızın dilediği ürünlerde kısa sürede ve sorun yaşamaksızın CE belgesi onayı almasını sağlar.

Alçak gerilim cihazlarından asansörlere, tıbbi cihazlardan basınçlı kaplara, dondurucu ve sıcak su kazanlarından gazla çalışan aletlere, inşaat malzemelerinden makinelere kadar oldukça geniş bir kapsama sahip olan CE belgelendirme prosedürleriyle ilgili her türlü konuda uzman ekibimize danışabilir, başvuru sürecinin mevzuatlara uygun şekilde tamamlanacağından emin olmak için kurumsal çözüm ortaklığımızdan yararlanabilirsiniz. Bu standartların karşılanması kamu ve özel kapsamlı ihalelerde de tercih sebebi olduğundan, iç pazara ilişkin ticari hedefleri olan işletmelerin de CE belgesi standartları kapsamında üretim yapması önemlidir.

Ce Belgesi

İhracat Ürünlerinizin CE Standartlarına Uyumu

Avrupa Birliği’ne ihracatta karşılanması istenen en temel yükümlülüklerden biri olan CE standardizasyonu; asansörden oyuncağa, inşaat malzemelerinden alçak gerilim cihazlarına, tıbbi malzemelerden makine ve basınçlı kaplara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesini ilgilendirir. Tüm bu geniş içerikli, farklı kullanım alanında hitap eden ve birbirinden bir hayli farklı niteliklere sahip olan ticari ürünlerin AB bünyesine dâhil edilmesi, ürünün kabul edilebilir en düşük güvenlik ve uyumluluk seviyesi olan CE standartlarını karşılamasına bağlıdır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Avrupa Standardizasyon Komitesi yani kısaca CEN tarafından şartları belirlenen CE işaretleme protokolleri deneyimsiz işletme sahipleri için karmaşık görünebilir. CE belgesi başvurusu sürecinde bu karışıklıkları ortadan kaldıran firmamızsa yasal mevzuatlar doğrultusunda başvuru sürecinin, üretici işletme lehine tamamlanacak şekilde yürütülmesi konusunda danışmanlık ve rehberlik yapar. Deneyimli ve mevzuatların harfiyen uygulanması, CE belgesi başvuru sürecinin asgari sürede ve sorunsuz tamamlanmasını sağlayacak uzmanlıktaki ekibimiz sayesinde ticari işletmeler için CE belgesi almak basit bir işe dönüşür. Mühendislik ekibimiz gerekli tüm dokümanlarla ilgili ön çalışmayı kısa sürede tamamladıktan sonra sizi bilgilendirir ve koordinasyonlu bir şekilde çalışarak, ihtiyaç olması durumunda eksikliklerin ne şekilde giderileceği hakkında danışmanlık yapar. Yapılan tüm bilimsel araştırma ve mevzuatlara ilişkin çalışmaların birleştirildiği teknik dosya CEN tarafından onay almış yani uluslararası akreditasyonunu tamamlamış olan kuruluşumuz tarafından kısa sürede CE belgesi almanızı sağlayacak şekilde başvurunuz yapılır.

Başvuruda bulunan ticari işletmenin yasal statüsüne dair bilgilerin yer aldığı resmi evrakların yanı sıra yetkili veya temsil hakkına sahip kişilerin imza sirkülerinin de eklendiği başvuru dosyasında ayrıca üretici ve başvuruyu yapan firmanın farklı olması durumunda firmalar arasında yapılan anlaşmanın metni de bulunur. Dokümanlarla ilgili kayıtların oluşturulması, sistem dokümanlarının hazırlanması, ürünlerle ilgili istenen deney ve incelemelerin (LVD testi, EMC testi vs.) laboratuvar ortamında yapılması, belgelendirme tetkiklerinin yapılması gibi her konuda sizlere yardımcı oluyor ve sorun yaşamadan CE onayı almanızı sağlıyoruz. CE işaretleme protokolleri ve başvurular hakkında tüm sorularınız için bize ulaşmanız yeterli.