Posts

EMC Test

EMC Testi Laboratuvarları

Cihazların elektromanyetik uyumluluğunu denetleyen ve elektronik cihazların CE sertifikası alması için şart olan EMC Testi, nitelikli laboratuvarlarda uzman mühendisler tarafından yapılması gereken bir testtir. Elektrikli ya da elektronik bir cihazın Türkiye’de ya da Avrupa Birliği serbest pazarında satışa sunulabilmesi için EMC Testi’nden geçmiş olması şarttır. Ancak EMC Testi aşamalarında yanlış ya da eksik uygulamaların yapılması, cihazın CE sertifikası almasını önler. Bu nedenle EMC testi yaptırılacak olan cihazların nitelikli laboratuvarlarda uzman mühendisler tarafından test edilmesi gerekir. Test aşamasında yaşanabilecek aksaklıklar ya da yanlış uygulamalar cihazın CE Belgesi alma sürecinin yeniden başlamasına dolayısıyla da cihazın pazara sunulmasının gecikmesine ve maddi kayıplara neden olur.

EMC Testi, elektronik ya da elektrikli akşamların, diğer cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışması ve ortamda bulunan cihazlara zarar vermemesi ve bu cihazlardan etkilenmeyecek şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayan elektromanyetik uyumluluk şartını sağlayıp sağlamadığını kontrol eden bir testtir. Eğer bir cihaz EMC Testi’nden olumsuz rapor alırsa bu durum o cihazın diğer elektrikli ya da elektromanyetik cihazları bozabileceği ya da çalışma standartlarını etkileyebileceği anlamına gelir. Gerek sanayi işletmeleri gerekse ev tipi kullanımlarda birden fazla elektrikli ya da elektronik cihaz yaygın biçimde kullanıldığından, elektrikli yahut elektronik cihazların bu şarta sahip olması elzemdir. Kullanıcı yararlığının yanı sıra, bir cihazın CE sertifikası almak için gerekli koşullardan biri olan EMC Testi’nin yapılması o cihazın güvenliği ve kullanılabilirliği açısından önemli bir test aşamasıdır.

EMC Testleri, bu alanda uzman olan mühendisler tarafından doğru laboratuvar şartlarında uygulanması şart olan bir testtir. EMC Testi’nin yanlış ya da eksik yönergelerle uygulanması ya da belgelerin doğru bir şekilde gönderilmemesi, CE belgesi alma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, cihazın test edileceği kuruluşun güvenli ve nitelikli olması kıstasına dikkat edilmesi şarttır.

buyukemc

EMC Testi Nasıl Yapılır?

EMC testi, bir cihazın elektromanyetik uygunluğunun belgeleyen testlerdir. Test kuruluşları ya da laboratuvarlar tarafından belirlenen kıstaslara uygun olarak yapılması zorunlu olan EMC testi, askeri standartlar ve sivil standartlar olmak üzere ikiye ayrılır. Askeri standartlar, ABD tarafından belirlenen ve askeri amaçlı kullanılan ürünlere uygulanan testtir. Sivil standartlar ise gündelik yaşamda kullanılan elektrikli ya da elektronik cihazların uygunluğunu belgeler. Bu standartlar ev, sanayi ya da ağır sanayi kullanımına göre tespit edilen ulusal ya da uluslararası standartlardır.

EMC testi uygunluğu, elektronik ya da elektrikli bir cihazın, diğer cihazlarla uyumlu bir şekilde çalıştığını belirtir. Elektromanyetik alan nedeniyle diğer elektrikli ya da elektronik cihazların çalışma biçimini ya da yapısını etkileyerek cihazları ya da çalışma biçimlerini bozan ürünler EMC uygunluğu alamaz. EMC testi, cihazların öz uyumluluğunu, diğer cihazlarla elektromanyetik girişimde bulunup bulunmadığını ve diğer cihazlardan gelen girişimlere bağışıklı olup olmadıklarını kontrol eder.

Elektrikli ve elektronik cihazlar için gerekli olan EMC testi, bir ürünün pazarlanması açısından son derece önemlidir. Eğer bir ürün, herhangi bir elektromanyetik uyumluluk koşulunu ihlal ediyorsa, o ürünün satışına izin verilmez. EMI – EMC Standartları ürünlerin elektromanyetik kalitesini belirlemede kullanılır. Test sınır değerleri ve test yöntemleri olarak iki önemli unsura sahip olan standartlar askeri amaçlı cihazlar için emisyon ve bağışıklık kriterlerini de kapsar. EMI – EMC Standartları için ürünün gerekli yönergelere uygun olması ve yapılan testlerden geçmesi şarttır. Bu testlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi ve ürünün uygunluğunun belgelenmesi için ise test ve laboratuvar ortamının yeterlilik sağlaması şarttır. Testlerin gerçekleştirileceği ortamın niteliksiz ya da yetersiz olması, ürünün doğru şekilde test edilmesini engelleyeceği gibi, CE belgesi alınmasında da sorunlarla karşılaşılmasına neden olur.

Ce Belgesi

İhracat Ürünlerinizin CE Standartlarına Uyumu

Avrupa Birliği’ne ihracatta karşılanması istenen en temel yükümlülüklerden biri olan CE standardizasyonu; asansörden oyuncağa, inşaat malzemelerinden alçak gerilim cihazlarına, tıbbi malzemelerden makine ve basınçlı kaplara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesini ilgilendirir. Tüm bu geniş içerikli, farklı kullanım alanında hitap eden ve birbirinden bir hayli farklı niteliklere sahip olan ticari ürünlerin AB bünyesine dâhil edilmesi, ürünün kabul edilebilir en düşük güvenlik ve uyumluluk seviyesi olan CE standartlarını karşılamasına bağlıdır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Avrupa Standardizasyon Komitesi yani kısaca CEN tarafından şartları belirlenen CE işaretleme protokolleri deneyimsiz işletme sahipleri için karmaşık görünebilir. CE belgesi başvurusu sürecinde bu karışıklıkları ortadan kaldıran firmamızsa yasal mevzuatlar doğrultusunda başvuru sürecinin, üretici işletme lehine tamamlanacak şekilde yürütülmesi konusunda danışmanlık ve rehberlik yapar. Deneyimli ve mevzuatların harfiyen uygulanması, CE belgesi başvuru sürecinin asgari sürede ve sorunsuz tamamlanmasını sağlayacak uzmanlıktaki ekibimiz sayesinde ticari işletmeler için CE belgesi almak basit bir işe dönüşür. Mühendislik ekibimiz gerekli tüm dokümanlarla ilgili ön çalışmayı kısa sürede tamamladıktan sonra sizi bilgilendirir ve koordinasyonlu bir şekilde çalışarak, ihtiyaç olması durumunda eksikliklerin ne şekilde giderileceği hakkında danışmanlık yapar. Yapılan tüm bilimsel araştırma ve mevzuatlara ilişkin çalışmaların birleştirildiği teknik dosya CEN tarafından onay almış yani uluslararası akreditasyonunu tamamlamış olan kuruluşumuz tarafından kısa sürede CE belgesi almanızı sağlayacak şekilde başvurunuz yapılır.

Başvuruda bulunan ticari işletmenin yasal statüsüne dair bilgilerin yer aldığı resmi evrakların yanı sıra yetkili veya temsil hakkına sahip kişilerin imza sirkülerinin de eklendiği başvuru dosyasında ayrıca üretici ve başvuruyu yapan firmanın farklı olması durumunda firmalar arasında yapılan anlaşmanın metni de bulunur. Dokümanlarla ilgili kayıtların oluşturulması, sistem dokümanlarının hazırlanması, ürünlerle ilgili istenen deney ve incelemelerin (LVD testi, EMC testi vs.) laboratuvar ortamında yapılması, belgelendirme tetkiklerinin yapılması gibi her konuda sizlere yardımcı oluyor ve sorun yaşamadan CE onayı almanızı sağlıyoruz. CE işaretleme protokolleri ve başvurular hakkında tüm sorularınız için bize ulaşmanız yeterli.